Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=95875
MOB:2011/1-2
Szerzők:Harmatta János; Ádám Szilvia; Győrffy Zsuzsa; Túry Ferenc; Szényei Gábor
Tárgyszavak:PSZICHIÁTRIA; STRESSZ; FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM; KIÉGÉS (BURNOUT); STATISZTIKA
Folyóirat:Psychiatria Hungarica - 2010. 25. évf. 5. sz.
[https://www.doki.net/tarsasag/pszichiatria/folyoirat.aspx]


  A munkamegterhelés és a munkával kapcsolatos stressztényezők a magyarországi pszichiáterek körében / Harmatta János [et al.]
  Bibliogr.: p. 423-424. - Abstr. hun., eng.
  In: Psychiatria Hungarica. - ISSN 0237-7896. - 2010. 25. évf. 5. sz., p. 417-424. : ill.


Bevezetés: Tanulmányunk szerves folytatását jelenti a Psychiatria Hungarica hasábjain megjelent "A magyarországi pszichiáterek egészségi állapota", illetve "A hazai pszichiáterek pálya- és jövőképe" című írásoknak, amelyek a hazai pszichiáterek életminőségét értékelik. Célkitűzés: A jelen kutatásban a magyarországi pszichiáterek munkamegterhelését és munkával kapcsolatos stressz-tényezőit térképeztük fel. Módszerek: Epidemiológiai vizsgálat (N=220) pszichiáter minta alapján, a munkamegterhelés objektív és szubjektív dimenzióinak feltérképezésével, valamint a kiégés szindróma felmérésével. Eredmények: Kimutatható, hogy mindaz objektív tényezők esetében (munkahelyek, munkaórák száma), mind pedig a szubjektív tényezők esetében (feszült helyzetek, túlterheltség érzése, a munkatársi támogatás hiánya, a jutalom-erő-feszítés egyensúlyának megbomlása) jelentősek a munkastressz-tényezők. A kiégés vizsgálatakor kiemelkedő értéket mutat a teljesítményvesztés dimenziója. Következtetések: Feltételezhető, hogy a munkamegterhelés és a munkastressz jelentősen befolyásolja a vizsgált minta egészségi állapotát, valamint közvetett módon jelentős hatást gyakorol a betegellátásra, s ezen keresztül összefüggése az össztársadalmi morbiditással és mortalitással szintén nem elhanyagolható.