Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=95689
MOB:2011/1-2
Szerzők:Paulik Edit; Tróznai Tibor; Kullmann Lajos
Tárgyszavak:FOGYATÉKKAL ÉLŐK; ÉLETMINŐSÉG; PSZICHOMETRIA
Folyóirat:Rehabilitáció - 2010. 20. évf. 3. sz.
[https://www.rehab.hu/folyoirat.aspx?&web_id]


  Fizikai fogyatékossággal élő személyek életminőségének vizsgálata : az Egészségügyi Világszervezet életminőség-mérő eszközének adaptációja  / Paulik Edit, Tróznai Tibor, Kullmann Lajos
  Bibliogr.: p. 140-141. - Abstr. hun., eng.
  In: Rehabilitáció. - ISSN 0866-479X. - 2010. 20. évf. 3. sz., p. 134-141. : ill.


Célkitűzés: A vizsgálat célja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által rövidített életminőség-mérő eszköz fogyatékos személyek részére adaptált és egyben bővített változata pszichometriai jellemzőinek elemzése, fizikai fogyatékossággal élő emberek körében kivitelezett terepvizsgálat eredményei alapján. Vizsgálatba vont személyek és módszerek: 151 fizikai fogyatékossággal élő személy vett részt. Az adatgyűjtés kérdőíves interjú formájában történt, a fogyatékossággal élő emberek életminőségének mérőeszköze alkalmazásával. Eredmények: A fogyatékossággal élő személyek körében, mások által végzett vizsgálatokhoz hasonlóan, jellemző volt a jó válaszok dominanciája és a közepesnél jobb átlagértékek. A belső konzisztencia a társas kapcsolat tárgykör kivételével jónak bizonyult. A kérdőív differenciálóképessége főként az életkörülmények, az anyagi helyzet, a szubjektív egészségi és fogyatékossági állapot, valamint a fogyatékosságnak az egyén életére gyakorolt hatása vonatkozásában érvényesült. Következtetések: A vizsgált kérdőív a fizikai fogyatékossággal élő emberek életminőségének felmérésén kívül alkalmas lehet különböző egészségi állapotú, illetve élethelyzetű, fogyatékosságban szenvedő emberek életminőségének összehasonlítására, valamint a fogyatékos személyek életminőségének időbeli követésére is.