Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=94158
MOB:2010/4
Szerzők:Lazáry Judit
Tárgyszavak:DEPRESSZIÓ; SZEROTONIN; SZORONGÁSOS LELKI ZAVAROK
Folyóirat:Neuropsychopharmacologia Hungarica - 2010. 12. évf. 2. sz.
[https://mppt.hu/folyoirat/#]


  Serotonin transporter gene and threatening life events are associated with depressive phenotype = A szerotonin transzporter gén és a negatív életesemények hatása a depresszióra való hajlamra / Judit Lazáry
  Bibliogr.: p. 353-354. - Abstr. hun., eng.
  In: Neuropsychopharmacologia Hungarica. - ISSN 1419-8711. - 2010. 12. évf. 2. sz., p. 347-355. : ill.


A hangulatzavarok öröklődésével kapcsolatban számos kérdés tisztázatlan. Az sem eldöntött, hogy a betegség milyen fenotípus része és hogyan öröklődik, hiszen ismert tény, hogy egy adott klinikai zavarban szenvedő beteg családjában más típusú affektív betegség is előfordulhat. Ugyanakkor a hangulatzavarokra vonatkozó genetikai vizsgálatok sem adnak egyértelmű választ. Elsőként írtuk le, hogy a szerotonin transzporter gén középső szakaszát jelölő rs140700 polimorfizmus a súlyos életeseményekkel interakcióban szignifikáns összefüggést mutat a depressziós tünetekkel. Szintén elsőként mutattunk ki szignifikáns gén x gén x környezet interakciót az 5-HTTLPR és az rs140700, valamint a súlyos életesemények között a depressziós tünetek megjelenésének hátterében. A szerotonin transzporter gén haplotípus elemzése azt mutatta, hogy az 5-HTTLPR S allélját hordozók körében a súlyos életeseményt átélt személyek zömmel magas depresszió pontszámot mutatnak, ugyanakkor azonosítottunk ugyanebben a csoportban egy depresszió ellen védő haplotípust is. Eredményeink szerint az 5-HTTLPR a Kannabinoid receptor 1 génnel interakcióban a szorongásra való hajlam kialakulásában is részt vesz. Vizsgálataink alapján arra következtethetünk, hogy akár a szélsőségesen magas, akár az alacsony szinaptikus szerotonin koncentráció magas szorongás pontszámmal jár együtt, ami a szerotonerg diszfunkció hangulati labilitás kialakulásában játszott szerepére hívja fel a figyelmet.