Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=94011
MOB:2010/4
Szerzők:Bartos Júlia; Varga Ágnes
Tárgyszavak:FOG BETEGSÉGEI; PREVENCIÓ; EGÉSZSÉGNEVELÉS; STATISZTIKA
Folyóirat:Nővér - 2010. 23. évf. 3. sz.
[https://elitmed.hu/kiadvanyaink/nover/archivum/ ]


  A fogszuvasodás megelőzésével kapcsolatos szokások, ismeretek felmérése 12 és 14 évesek körében / Bartos Júlia, Varga Ágnes
  Bibliogr.: p. 33. - Abstr. hun., eng.
  In: Nővér. - ISSN 0864-7003, eISSN 1588-1423. - 2010. 23. évf. 3. sz., p. 25-33. : ill.


A vizsgálat célja: Feltárni a fogszuvasodás megelőzésével kapcsolatos szokások, ismeretek kialakulását 12 és 14 éves fiatalok körében. Választ találni arra, hogy kimutatható-e a tárgyban eltérés az életkor alapján, illetve van-e különbség az alap- és felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők gyermekeinél e szokások, ismeretek alakulásában. Vizsgálati módszer és minta: Anonim kérdőíves felmérés történt három Békés megyei község és egy város, valamint egy Tolna megyei város általános iskolájában, 12 és 14 éves tanulók körében. Összesen 427 kérdőív került feldolgozásra, leíró statisztikai megközelítéssel. Eredmények: A kutatásban résztvevő diákok közül a 14 évesek nagyobb ismerettel rendelkeznek és jobb szokásokat alakítottak ki a fogszuvasodás megelőzésével kapcsolatosan, mint a 12 éves tanulók. A felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők gyermekei több ismerettel rendelkeznek, szokásaik kialakultabbak, mint az alapfokú végzettséggel rendelkező szülők gyermekeié. Következtetések: A fogszuvasodás súlyos problémát vet fel már a gyermekek körében is. A megelőzés módszereit kombináltan kell alkalmazni; a jó egészségnevelő, így az egészségügyi szakdolgozó, tanít, motivál, segít, támogat. A téma ismerete, az intézmények és a szülők szoros együttműködése a gyermekek száj- és fogazati állapotának javulásához és egészségének megőrzéséhez vezet. Az egészséges életmódra nevelés akkora legsikeresebb, ha már gyermekkorban elkezdődik.