Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=93687
MOB:2009/4
Szerzők:Markó Lajos; Mikolás Esztella; Molnár Gergő Attila; Wagner Zoltán; Kőszegi Tamás; Szijártó István András; Mohás Márton; Matus Zoltán; Szabó Zoltán; Böddi Katalin; Mérei Ákos; Wittmann István
Tárgyszavak:DIABETES MELLITUS; CHROMATOGRAPHIA, NAGY NYOMÁSÚ FOLYADÉK-; ALBUMINURIA; LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK; VIZELET
Folyóirat:Diabetologia Hungarica - 2009. 17. évf. 3. sz.
[https://www.diabet.hu/info.aspx?sp=200]


  Normo- és microalbuminuriás cukorbetegekben a HPLC-vel mért vizeletalbumin-fluoreszcencia a vesefunkciós paraméterekkel függ össze, nem a glikémiás értékekkel / Markó Lajos [et al.]
  Bibliogr.: p. 237-238. - Abstr. hun., eng.
  In: Diabetologia Hungarica. - ISSN 1217-372X, eISSN 2560-0168. - 2009. 17. évf. 3. sz., p. 229-238. : ill.


Nagy teljesítményű folyadékkromatográfiás (HPLC) módszerrel az immunológiai módszerekkel nem detektálható, ún. nem-immunreaktív vizeletalbumin is mérhető. A szerzők célul tűzték ki annak vizsgálatát, hogy az albumin szerkezet módosulásának van-e szerepe az immunreaktivitás megváltozásában. Céljuk volt továbbá a vizeletalbumin glikoxidációs módosulásának vizsgálata és összehasonlítása is normo- és microalbuminuriás cukorbetegekben. Az első hipotézis vizsgálatához az albumin in vitro különböző mértékben módosított formáit használták. Az in vitro előállított és a vizeletalbumint egy időben UV- és fluoreszcens detektorral felszerelt HPLC készülékkel mérték. A vizeletalbumin fluoreszcenciája, amely a glikoxidáció mértékét is tükrözi, szignifikánsan magasabb volt mind immunnefelometriával, mind HPLC-vel microalbuminuriás csoportban, az immunnefelometriával és HPLC-vel egyaránt normoalbuminuriás és az immunnefelometriával normalbuminuriás, de HPLC-vel microalbuminuriás csoporthoz képest. A vizeletalbumin fluoreszcenciája összefüggést mutatott a szérumkreatinin értékével és a becsült glomeruláris filtrációs rátával, azonban nem függött össze a glikémiás paraméterekkel. Lineáris regressziós vizsgálattal a szérumkreatinin és a becsült glomeruláris filtrációs ráta bizonyult a vizeletalbumin-fluoreszcencia független prediktorának. Így tehát a vizeletalbumin glikoxidációs módosulása a vesefunkcióval mutatott összefüggést, nem a glikémiás státusszal. A vizeletalbumin módosulása a vizsgálatok szerint nem játszik szerepet az immunreaktivitás elvesztésében.