Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=80168
MOB:2009/2
Szerzők:Papp Gábor; Horváth Ildikó Fanny; Baráth Sándor; Sipka Sándor; Szodoray Péter; Zeher Margit
Tárgyszavak:SJÖGREN-SZINDRÓMA; VÍRUSOK
Folyóirat:Allergológia és Klinikai Immunológia - 2009. 12. évf. 1. sz.


  Immunregulatorikus sejtek vizsgálata primer Sjögren-szindrómában / Papp Gábor [et al.]
  Bibliogr.: p. 33. - Abstr. hun., eng.
  In: Allergológia és Klinikai Immunológia. - ISSN 1418-2653. - 2009. 12. évf. 1. sz., p. 28-33. : ill.


A regulatorikus aktivitású sejtek fontos szerepet játszanak az autoreaktív szövetkárosító folyamatok gátlásában. A természetes immunrendszer natural killer (NK) sejtjeinek bizonyos altípusai és a natural killer T (NKT) sejtek is részt vesznek az immunreakciók szabályozásában. Az adaptív immunrendszer szintjén kifejlődő toleranciában regulatív T (Treg) sejtek hálózata játszik kulcsszerepet, melybe az IL-10-termelő Trl-sejtek és a CD4+CD25+ Treg-sejtek is tartoznak. Számos autoimmun betegség patogenezisében igazolták a regulatorikus sejtek funkciójában bekövetkezett változás szerepét. A primer Sjögren-szindróma exokrin mirigydiszfunkcióval járó, szisztémás autoimmun betegség. Tanulmányunkban a regulatorikus sejtek száma és funkciója, illetve a primer Sjögren-szindróma klinikai tünetei közötti összefüggést elemeztük. A vizsgálatban részt vevő 32 primer Sjögren-szindrómás beteg közül 23 extraglandularis tüneteket is mutatott, míg 9-nél csak glandularis tünetek jelentkeztek. A kísérletbe húsz egészséges kontrollt vontunk be. Áramlási citometriával meghatároztuk az NK-, NKT-, Trl- és CD4+CD25+ Treg-sejtek százalékos arányát, illetve ELISA technikával megmértük a szérumban az IFN-gamma-, IL-4- és IL-10-szinteket. A perifériás NK-, NKT- és Trl-sejtek számát a kontrollhoz viszonyítva magasabbnak, míg a CD4+CD25+ Treg-sejtek számát alacsonyabbnak találtuk. Az extraglandularis tünetekkel járó primer Sjögren-szindómás betegek szérumában az NKT- és a CD4+CD25+ Treg-sejtek aránya a csak glandularis tüneteket mutató betegekéhez viszonyítva emelkedett volt. A betegek vérében csökkent IL-10 szintet észleltünk a kontrollokéhoz viszonyítva. A vizsgált regulatorikus sejtcsoportoknál megváltozott értékeket találtunk primer Sjögren-szindrómában, melyek más patogenetikai faktorokkal együtt e betegség kifejlődését segítik elő.