Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=79919
MOB:2009/2
Szerzők:Szele Eszter; Gombos Katalin; Ember István
Tárgyszavak:KÖRNYEZETSZENNYEZŐK; KÖRNYEZETVÉDELEM; DNS KÁROSODÁS-; ÁLLATKÍSÉRLETEK
Folyóirat:Magyar Epidemiológia - 2009. 6. évf. 1. sz.
[http://mmpet.aok.pte.hu/magyepi.php]


  Biodízel előállítás során a glicerin-fázis melléktermékek állati takarmány kompozícióként való alkalmazásának vizsgálata : az SZME2 hatása az NFKB 1 és GADD45a expresszióra  / Szele Eszter, Gombos Katalin, Ember István
  Bibliogr.: p. 25-26. - Abstr. hun., eng.
  In: Magyar Epidemiológia. - ISSN 1786-1489. - 2009. 6. évf. 1. sz., p. 21-26. : ill.


A világ és az EU számos országában a környezettudatos energiagazdálkodás előtérbe helyezésével válik népszerűbbé a biodízel, mint megújuló energia alapú üzemanyag, mely képes helyettesíteni, kiegészíteni a mai technikai adottságok keretében a kőolaj alapú gázolaj üzemanyagokat. Gyártása során melléktermékként glicerin dús frakciók maradnak fenn, melyek tisztítást követően az állati takarmányozásban ígéretesen használhatók. Intézetünkben az SZME2 elnevezésű, metanol-mentes, szűrt, tisztított glicerint tartalmazó frakció korai biológiai hatását vizsgáltuk az egyszálú DNS károsodást jelző GADD45a, és az apoptózis szabályozásában résztvevő NFKBI gén expressziós mintázatának meghatározásával. Kísérletünk során CBA/CA egereknek per os SZME2-t adagoltunk, majd máj, lép illetve csontvelőből teljes RNS izolálást követően quantitatív PCR technika segítségével határoztuk meg a GADD45a és NFKBI expressziót HPRT belső kontrollhoz viszonyítva. Az eredmények a májban és a lépben nem igazoltak jelentős génexpresszió-változást a GADD45alfa és az NFKBI vonatkozásában. Csökkent expressziót tapasztaltunk azonban mindkét gén expresszióját tekintve a csontvelőben, mindkét nemben. Az eredmények alapján az alkalmazott SZME2 a gyors proliferációs aktivitással rendelkező csontvelőben minden csoportnál, mindkét nemben jelentős mértékű hatást váltott ki. Célunk a továbbiakban az, hogy a biodízel előállítás során olyan glicerin frakciót nyerjünk, amelynél toxicitás nem észlelhető és élettani szempontból molekuláris szinten is optimális.