Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=79667
MOB:2009/2
Szerzők:Nádas Judit; Putz Zsuzsanna; Fövényi József; Gaál Zsolt; Gyimesi András; Hidvégi Tibor; Hosszúfalusi Nóra; Neuwirth Gyula; Oroszlán Tamás; Pánczél Pál; Vándorfi Győző; Winkler Gábor; Wittmann István; Jermendy György
Tárgyszavak:DIABETES MELLITUS, INZULINDEPENDENS; METABOLIKUS SZINDRÓMA; RIZIKÓFAKTOROK; SZÍV-ÉRRENDSZER BETEGSÉGEI
Folyóirat:Diabetologia Hungarica - 2009. 17. évf. 1. sz.
[http://www.diabet.hu/info.aspx?sp=200]


  A metabolikus szindrómára jellemző cardiovascularis kockázati tényezők előfordulása 1-es típusú diabetesben szenvedő, felnőtt cukorbetegek körében / Nádas Judit [et al.]
  Bibliogr.: p. 53-54. - Abstr. hun., eng.
  In: Diabetologia Hungarica. - ISSN 1217-372X, eISSN 2560-0168. - 2009. 17. évf. 1. sz., p. 45-54. : ill.


A metabolikus szindróma előfordulási gyakoriságáról és klinikai jelentőségéről 1-es típusú cukorbetegek körében kevés adat áll rendelkezésre. Vizsgálatunk célja a metabolikus szindróma előfordulási gyakoriságának felmérése volt hazai, felnőtt 1-es típusú cukorbetegek körében. Fél év alatt az ország 11 diabetes-centrumában egymást követően megjelent 1-es típusú cukorbetegek (n = 533; 256 férfi, 277 nő; életkor 35,6 +-11, 11,6 év; diabetestartam 18,0+-11, 1év; x+-SD) ellenőrzésekor az előzményi adatok felvételén túl antropometriai és laboratóriumi adatokat regisztráltunk. Az étkezési szokásokat, a fizikai aktivitást, a beteg iskolázottságát kérdőív segítségével mértük fel. A metabolikus szindróma előfordulása az ATP III kritériumrendszer alapján 31,1 % volt (nők: 32,7%, férfiak: 29,7%; p >0,05). Az IDF kritériumrendszert alkalmazva a metabolikus szindróma előfordulási gyakorisága magasabb (36,2%) volt (nők: 39,4%, férfiak: 32,8%; p>0,05). Adatainkat a metabolikus szindróma előfordulási gyakoriságát vizsgáló magyarországi, reprezentatív felmérés eredményeivel összehasonlítva azt találtuk, hogy a metabolikus szindróma prevalenciája az 1-es típusú felnőtt cukorbetegek körében minden korcsoportban magasabb a háttér-populációhoz képest. A metabolikus szindróma előfordulási gyakorisága statisztikailag szignifikáns összefüggésben volt az életkorral, a systolés és diastolés vérnyomással, a szérum triglicerid-, összcholesterin- és kreatininszintjének emelkedő értékével, a növekvő derékkörfogattal és a BMI-értékkel. Szignifikáns pozitív összefüggést találtunk az albuminuria mértéke és a metabolikus szindróma előfordulási gyakorisága között. A többváltozós, lépcsőzetes logisztikai regressziós analízis eredménye alapján a metabolikus szindróma előfordulása az 1-es típusú cukorbetegek körében elsősorban a haskörfogat növekvő értékével állt összefüggésben.