Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=71663
MOB:2009/1
Szerzők:Kovács Mariann; Kovács Eszter; Hegedűs Katalin
Tárgyszavak:EMOTIÓK; FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM; KIÉGÉS (BURNOUT); PSZICHOLÓGIA; PSZICHOMETRIA
Folyóirat:Mentálhigiéné és Pszichoszomatika - 2008. 9. évf. 3. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/0406/0406-overview.xml]


  Az érzelmek szerepe a lelki kiégés alakulásában / Kovács Mariann, Kovács Eszter, Hegedűs Katalin
  Bibliogr.: p. 215-216. - Abstr. hun., eng.
  In: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. - ISSN 1419-8126, eISSN 1786-3759. - 2008. 9. évf. 3. sz., p. 199-216. : ill.


Tanulmányunkban azt az utat szeretnénk bemutatni, ahogyan kutatásaink során eljutottunk a kiégés és az érzelmek összefüggésének vizsgálatához. Röviden ismertetjük a kutatási előzményeket - a 2005-ben, egészségügyi dolgozók körében végzett vizsgálat legfontosabb eredményeit -, majd részletesen bemutatjuk az érzelmi munka vizsgálatára használt mérőeszköz hazai adaptálásának folyamatát. Módszer: a Frankfurti Érzelmi Munka Skála érvényességének és megbízhatóságának vizsgálatát 327 fős, autóbuszvezetőkből és pedagógusokból álló mintán végeztük el. A fogalmi érvényesség feltáráshoz a Rövidített Beck Depresszió Kérdőívet és a Maslach-féle Kiégés Kérdőívet használtuk. Eredmények: a faktoranalízis az eredeti kérdőív legtöbb skálájának érvényességét igazolta, ám a kérdőív magyar változatán két skála, az Érzékenységgel kapcsolatos követelmények és az Érzelmi Disszonancia megbízhatósági mutatói nem kielégítők. Következtetések: a kérdőív használható hazaiviszonylatban, bár érdemes tovább vizsgálni, hogy kulturális különbségek vagy egyéb okok állnak-e az eltérő eredmények hátterében.