Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=84302
MOB:2008/3
Szerzők:Balla Kinga; Gyene István; Bak Zsuzsa; Mezei Györgyi
Tárgyszavak:EGÉSZSÉGÜGYI FELMÉRÉSEK; ÚSZÁS; KÉPESSÉGVIZSGÁLÓ TESZTEK; GYERMEK; FIZIKAI ÁLLÓKÉPESSÉG; FIATALOK
Folyóirat:Gyermekgyógyászat - 2008. 59. évf. 2. sz.
[https://gyermekorvostarsasag.hu/folyoirat.aspx?web_id=]


  A rendszeres úszás hatása a légzőszervi és ortopédiai betegségben szenvedő 8-15 éves fiatalok futás-állóképességére / Balla Kinga [et al.]
  Abstr. hun., eng.
  In: Gyermekgyógyászat. - ISSN 0017-5900. - 2008. 59. évf. 2. sz., p. 119-123. : ill.


A vizsgálat célja a rendszeresen terápiás célú úszásedzésen résztvevő légzőszervi betegségben szenvedő fiatalok futás-állóképességének összehasonlítása a szintén úszó, ortopédiai rendellenességben szenvedő fiatalok, illetve az edzésprogramon részt nem vevő egészséges iskolások futás-állóképességével. A felmérésben 990, 8-15 év közötti fiatal vett részt. Ebből 298 úszó, légzőszervi betegségben szenvedő (asthma bronchiale), 236 úszó, ortopédiai rendellenességben szenvedő (tartáshiba, gerincferdülés, mellkasdeformitás, lúdtalp), illetve 456 nem úszó, egészséges fiatal. A rendszeres úszásoktatásban résztvevőket a Gyene-féle, fokozatosság elvére épülő úszásmódszerrel oktatták. Fizikai állóképességűket a nem úszó egészségesek az iskolai testnevelésórán fejlesztették. A futás-állóképesség felmérésére a Cooper-tesztet használták. Mindkét úszó csoport futás-állóképessége jobbnak bizonyult az egészségesek fizikai állóképességéhez képest (úszó, légzőszervi betegségben szenvedők versus egészségesek p<0,0001, illetve úszó, ortopédiai rendellenességben szenvedők versus egészségesek p<0,0001). A két úszócsoport között nem volt szignifikáns különbség: p=0,29. Az úszó, ortopédiai rendellenességben szenvedők, valamint az egészséges fiatalok csoportjában a fiúk szignifikánsan jobban teljesítettek a leányokhoz képest: p=0,015, p=0,0007. Az úszó, légúti betegségben szenvedők csoportjában nem volt szignifikáns különbség a nemek teljesítménye között. Korcsoport szerinti elemzésnél az ortopédiai betegségben szenvedők csoportjában szignifikánsan jobban teljesítettek a 8-11 évesek a 12-15 évesekhez képest (p=0,0024). Az úszó, légzőszervi betegségben szenvedők, illetve egészségesek csoportjában nem volt kor szerinti különbség. Az eredményekből arra lehet következtetni, hogy a rendszeres úszásterápiás programnak köszönhetően a légzőszervi és ortopédiai betegségekben szenvedő fiatalok futás-állóképessége oly mértékben javul, hogy az egészséges, nem sportoló kortársaik állóképességét is meghaladhatja.