Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=78613
MOB:2008/2
Szerzők:Kovács Tímea
Tárgyszavak:EPIDEMIOLÓGIA; TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK
Folyóirat:Psychiatria Hungarica - 2007. 22. évf. 5. sz.
[https://www.doki.net/tarsasag/pszichiatria/folyoirat.aspx]


  Az evészavarok epidemiológiai vizsgálata romániai román, illetve magyar kultúrák tükrében / Kovács Tímea
  Bibliogr.: p. 396. - Abstr. hun., eng.
  In: Psychiatria Hungarica. - ISSN 0237-7896. - 2007. 22. évf. 5. sz., p. 390-396. : ill.


Bevezetés: A táplálkozászavaraira vonatkozó epidemiológiai felméréseket túlnyomórészt Észak-Amerikában és Angliában végezték. Ezek alapján feltételezték, hogy a fejlett ipari országokra jellemző kultúrafüggő, kultúrához kötött kórképekről van szó. Az utóbbi évtizedben számos vizsgálat született Kelet- és Közép-Európa egyes országaiban, melyek szerint az evészavarok ebben a régióban is elterjedtek. Romániában még kevés vizsgálat született az evészavarok területén így egy átfogó epidemiológiai vizsgálat elvégzését célszerűnek tartottuk. Módszerek: Az alkalmazott kérdőívet román, illetve magyar tanulók töltötték ki, összesen 2396 fiatal. Közülük 1084 román (547 fiú és 537 lány) és 1312 magyar (593 fiú és 719 lány) volt. Eredmények: A fiúknál sem klinikai, sem szubklinikai anorexiát nem találtunk. Összesen 3 román lány felelt meg az anorexia nervosa diagnosztikai kritériumainak. A magyar lányok 0,4%-a, és a román lányok 1,9%-a felelt meg a szubklinikai anorexia nervosa diagnosztikai kritériumainak. A bulimia diagnosztikai kritériumainak a magyar lányok 1 % -a, és a román lányok 1,3%-a felelt meg. A magyarok 0,8%-a, és a románok 0,7%-a felelt meg a szubklinikai bulimia diagnosztikai kritériumainak. A román lányoknál az anorexia, a szubklinikai anorexia és a bulimia arányát szignifikánsan magasabbnak találtuk, mint a magyaroknál. Egyetlen magyar fiút találtunk, aki megfelelt a bulimia diagnosztikai kritériumainak. A magyar fiúk 0,3%-a, és a román fiúk 0,5%-a felelt meg a szubklinikai bulimia nervosa diagnosztikai kritériumainak. Következtetések: A kapott adatok arra hívják fel a figyelmet, hogy az evészavarok aránya ebben a régióban is megközelíti a fejlett nyugati országok által közölt adatokat. Ebből arra következtethetünk, hogy a korábban Nyugat-Európára jellemző evészavarok ebben a régióban is terjednek. A nyugati értékek gyors elfogadását, a túlzott azonosulást több szerző is lényegesnek tartja az evészavarok terjedésének szempontjából.