Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=70188
MOB:2008/1
Szerzők:Györgyiné Harsányi Judit; Deckner Szilvia
Tárgyszavak:PREVENCIÓ; TANULÁSI ZAVAROK
Folyóirat:Gyermekgyógyászat - 2007. 58. évf. 4. sz.
[http://gyermekorvostarsasag.hu/folyoirat.aspx?web_id=]


  A lóval faciliált szenzomotoros aktivitás felhasználásának lehetősége a tanulási zavarok prevenciójában : 1. [r.] / Györgyiné Harsányi Judit, Deckner Szilvia
  Bibliogr.: p. 276. - Abstr. hun., eng.
  In: Gyermekgyógyászat. - ISSN 0017-5900. - 2007. 58. évf. 4. sz., p. 273-276. : ill.


Jelen tanulmány a Debreceni Egyetem Pszichológia Intézetének Klinikai és Személyiséglélektani Tanszékének támogatásával megvalósuló kutatás eredménye. Kétrészes cikksorozatnak készült, az első részben a diagnosztikus szakasz kap helyet, míg a második részben a szenzoros integrációs teszttel kiszűrt gyerekkel végzett lóval facilitált terápiáját és a hatásvizsgálatának eredményeit ismertetjük. Kutatásunk célja a fejlődés szenzitív időszakában feltárni és korrigálni a szenzoros integrációs folyamat eltéréseit, melyek egyes elképzelések szerint a tanulási zavarok hátterében állnak. A diagnosztikus szakasz kérdésfeltevése, hogy milyen szenzoros integrációs működés jellemzi az átlagos öt éves gyermekeket és milyen fejlődési jellemzők (anamnesztikus adatok) állhatnak a szenzoros integrációs diszfunkciók hátterében. Erre a kérdésre a teszt eredményeinek és az anamnézis adatoknak a vizsgálatával adtunk választ. Hipotézisünk, hogy normál gyermek populációnál is tetten érhetők olyan szenzoros integrációs területekhez kapcsolódó diszfunkciók, melyek az eltérő fejlődési jellemzőkkel párosulva alapját képezhetik az iskolás életkorban manifesztálódó zavaroknak. Eredményeink alátámasztották feltevéseinket, mivel a vizsgált 271 ötéves gyermek 28,41%-a esetében tapasztaltuk a szenzoros integrációs diszfunkciók kisebb-nagyobb mértékű jelenlétét, mely arány felhívja a figyelmet a szűrővizsgálatok és a fejlesztő terápiás tevékenységek jelentőségére. A lóval facilitált szenzoros integrációt segítő terápiát követően elvégzett kontroll vizsgálataink során a diszfunkcionális területek kedvező irányú változását és gyorsabb ütemű fejlődését regisztráltuk