Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=70036
MOB:2008/1
Szerzők:Kajtár Béla
Tárgyszavak:MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA; TRANSLOCATIO, GENETICAI
Folyóirat:Hematológia - Transzfuziológia - 2007. 40. évf. 2. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/2068/2068-overview.xml]


  A BCR-ABL transzlokáció molekuláris biológiája / Kajtár Béla
  Bibliogr.: p. 133-134. - Abstr. hun., eng.
  In: Hematológia - Transzfuziológia. - ISSN ISSN 0324-7309. - 2007. 40. évf. 2. sz., p. 124-134. : ill.


A kiegyensúlyozott transzlokációk gyakori visszatérő, elsődleges citogenetikai eltérések különösen leukaemiák és lymphomák esetén. A legjobban vizsgált ilyen eltérés a Philadelphia-transzlokáció - t(9;22)(g34;g11) -, mely elsősorban krónikus myeloid leukaemiára (CML) jellemző. A transzlokáció abnormális tirozinkináz aktivitású Bcr-Abl fehérjét hoz létre. Az Abl fehérje a sejtciklus, illetve a genotoxikus stresszre adott válasz szabályozásában, valamint az integrin jelátvitelben játszik szerepet. A Bcr funkciója nem teljesen világos. A Ph-transzlokáció molekuláris hatásmechanizmusával kapcsolatban hatalmas mennyiségű adat gyűlt össze elsősorban sejtvonalak in vitro vizsgálata során. Kérdéses, hogy az így feltárt útvonalak mennyire jól reprezentálják az in vivo genetikai eseményeket. A Bcr-Abl fehérje vélhetően három fő ponton keresztül vezet transzformációhoz: 1.) a sejtadhézió megváltoztatása, 2.) a mitogén jelátvitel aktiválása, 3.) az apoptózis gátlása. A tirozinkináz-gátló hatású imatinib kifejlesztése a CML kezelésében sikertörténet, az egyik legszebb példája a molekuláris biológiai alapkutatás klinikai hasznosságának. Ma már lényegében elfogadott tézis, hogy a Ph-transzlokáció okozza a CML-t. Néhány jelenség azonban nehezen magyarázható ezzel az elképzeléssel és felveti annak a lehetőségét, hogy a Ph-transzlokáció nem oka, hanem következménye a CML-re jellemző genetikai instabilitásnak (pl, szekunder Ph-transzlokáció, Ph-negatív blasztos krízis és Ph-negatív klonális evolúció CML-ben). Számtalan kérdés maradt még megválaszolatlanul a Ph-transzlokációval kapcsolatban.