Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=90973
MOB:2007/4
Szerzők:Dömötör Eszter; Sárosi Andrea; Balogh Gabriella; Székely Anna; Héjjas Krisztina; Sasvári-Székely Mária; Faludi Gábor
Tárgyszavak:COGNITIO; DEPRESSZIÓ
Folyóirat:Neuropsychopharmacologia Hungarica - 2007. 9. évf. 2. sz.
[https://mppt.hu/folyoirat/#]


  Neurokognitív endofenotípus és STin2 polimorfizmus asszociáció vizsgálata major depresszióban / Dömötör Eszter [et al.]
  Bibliogr.: p. 61-62. - Abstr. hun., eng.
  In: Neuropsychopharmacologia Hungarica. - ISSN 1419-8711. - 2007. 9. évf. 2. sz., p. 53-62. : ill.


A szerotonin transzporter gén (SLC6A4) két ismert polimorfizmusa a promoter régióban található 44 bázispárnyi deléció/inszerció (5HTTLPR) és a második intron ismétlési polimorfizmusa (STin2). Számos tanulmány foglalkozik az 5HTTLPR depresszióban betöltött szerepéről, míg a STin2 polimorfizmus és a major depresszió kapcsolatáról viszonylag keveset tudunk. Célkitűzésünk a STin2 polimorfizmus előfordulásának vizsgálata major depresszióban és hatásának elemzése a kognitív teljesítményre. Vizsgálatunkban összehasonlítottuk a STin2 allél és genotípus frekvenciát 71 major depressziós és 99 egészséges kontroll személyben. A major depressziós csoportban szignifikánsan gyakoribb volt a STin2 10/10 homozigóta genotípus a kontrollhoz képest (x2=6,01, df=2, p<0.05). A genetikai elrendezésen túlmenően neuropszichológiai mérésekkel jellemeztük a kognitív teljesítménymutatókat (71 major depressziós és 30 egészséges kontroll). A depressziós csoport neurokognitív teljesítménye változó mértékben, de összességében a kontrollokhoz képest rosszabb volt. A klinikai csoporton belül a STin2 genotípus alapján további alcsoportokat képeztünk és azokat összehasonlítottuk a neurokognitív teljesítmények szerint. A 10-es alléllal rendelkező pácienseknek kognitív inhibitoros kontrollja szignifikánsan gyengébb volt (szó-szín interferencia teszt, Stroop III), valamint a 12-es alléllal nem rendelkezők szignifikánsan rosszabbul teljesítettek a verbális munkamemória és felidézési (RAVLT) feladatokban a többi alcsoporthoz képest. Eredményeink - ha további megerősítést nyernek - arra utalnak hogy a szerotonin transzporter gén STin2.10 allél jelenléte és a STin2.12 allél hiánya a major depresszióban észlelt kognitív diszfunkció lehetséges endofenotípusaként értelmezhető.