Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=83475
MOB:2007/3
Szerzők:Szabó Gyula; Pellet Sándor; Guczi Judit; Ugron Ágota; Kerekes Andor; Bokori Edit; Hársné Takáts Ilona; Szakács Sándor; Kocsy Gábor; Ozoray Kamilla; Balatinácz Szilvia; Gajdos Enikő; Fekete Tibor; Makai Aranka; Supák Éva; Déri Zsolt; Radóczy Marianna; Környei László; Pásztor Mónika T.; Nagy Zsuzsanna; Hansági Gyula; Jobbágy Benedek; Polgár Attila; Ormosiné Laca Éva; Halmai Olivér; Fábry Zoltán; Legoza József; Mikusné Bartossik Mária; Michlné Kicska Judit; Kelemen Mária; Hidasi László; Dudásné Erdőhelyi Ágota; Czégeni Árpád Attila
Tárgyszavak:KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGY; SUGÁRMONITOROZÁS
Folyóirat:Egészségtudomány - 2006. 50. évf. 2. sz.
[https://egeszsegtudomany.higienikus.hu/]


  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 2005-ben / Kerekes Andor [et al.]
  Bibliogr.: p. 160. - Abstr. hun., eng.
  In: Egészségtudomány. - ISSN 0013-2268. - 2006. 50. évf. 2. sz., p. 149-160. : ill.


Az Egészségügyi Radiológiai Mérő- és Adatszolgáltató Hálózat (ERMAH) az egészségügyi tárca alárendeltségében, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) szervezeti keretein belül működik. A hálózat feladata az ágazatra háruló környezeti sugárvédelmi, sugáregészségügyi feladatok ellátása normál időszakban és nukleáris, illetve radiológiai veszélyhelyzetben egyaránt. A normál időszaki ellenőrzési program kiterjed a lakosság sugárterhelésének közvetlen vagy közvetett becsléséhez felhasználható minták, azaz levegő (aeroszol és fall-out), felszíni víz, talaj, növényzet (takarmány és fű), növényi eredetű élelmiszerek (gabona, zöldség, gyümölcs, kenyér), állati eredetű élelmiszerek (tej, tejtermék, hús, tojás) és ivóvíz vizsgálatára. A monitorozó jellegű, összesbéta-aktivitásmérések mellett a hálózat laboratóriumaiban nagy számban folytatnak nuklidspecifikus - elsősorban gamma-spektrometriai - vizsgálatokat is. A 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet hatályba lépése óta a hálózat laboratóriumai ivóvízben trícium-méréseket, valamint ivóvízben, tejben és vegyes élelmiszerben 90Sr-meghatározásokat is végeznek. A mérőhálózat tevékenységét a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ-Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézete (OKK-OSSKI) által kidolgozott és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) által jóváhagyott éves mintavételi és vizsgálati program határozza meg. A mérési eredményeket a hálózat munkájának koordinálásáért és szakmai felügyeletéért felelős OKK-OSSKI gyűjti, tárolja, értékeli és dolgozza fel. Az adatokból kiindulva az OKK-OSSKI végzi el a hazai lakosság mesterséges forrásokból (elsősorban a csernobili eredetű 137Cs) származó sugárterhelésének meghatározását, légzésteljesítmény, ivóvíz- és élelmiszer-fogyasztási adatok, valamint belégzési és lenyelési Dózistényezők felhasználásával. 2005-ben a laboratóriumok az ERMAH mintavételi és vizsgálati programján belül az ország egész területéről származó 3573 db minta aktivitáskoncentrációjának meghatározását végezték el. A vizsgálati eredményeknek az előző években kapott adatokkal való összevetésével megállapítható, hogy a főbb környezeti elemekben, valamint az emberi fogyasztásra kerülő élelmiszerekben és ivóvízben a túlnyomórészt természetes eredetű összesbéta-aktivitás a kisebb-nagyobb ingadozásoktól eltekintve nem változik, a mesterséges 137Cs aktivitáskoncentrációja pedig az alkalmazott méréstechnika kimutatási határa körül mozog, azaz a minták jelentós részében kimutatási határ alatt van. A mesterséges radionuklidok sugárzásából származó átlagos lakossági sugárterhelés 2005-ben - külső és belső forrásokból együttesen - 4,7 mikroSv év-1 volt, ami alig több, mint 1 ezreléke a magyar lakosság természetes radioaktív forrásokból származó, átlagosan 3,1 mSvév 1 sugárterhelésének. Az év során sugáregészségügyi beavatkozást igénylő mérési eredmény nem volt. A 2003 áprilisában a Paksi Atomerőműben bekövetkezett súlyos üzemzavar környezeti hatásainak felmérésére indított speciális - az ERMAH rendszeres mérési programján túlmenő - vizsgálati program 2005-ben is folytatódott, de már csökkentett kapacitással. Az elmúlt évben ennek a programnak a keretében levegő- (aeroszol) minták heti gamma-spektrometriás mérésére, valamint napi gammadózis-teljesítmény mérésekre került sor. A vizsgálati eredmények alapján megállapítottuk, hogy a környezetben továbbra sem volt tapasztalható a radioaktivitás szintjének emelkedése.