Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=82929
MOB:2007/3
Szerzők:Vajdovich István; Bandula Mihály; Bóka Péter; Tóth Zsuzsanna
Tárgyszavak:FOGBEÜLTETÉS, ENDOSSEÁLIS; IMPLANTÁTUMOK, MESTERSÉGES
Folyóirat:Fogorvosi Szemle - 2006. 99. évf. 6. sz.
[https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/issue/archive]


  Az implantátumok azonnali terheléséről a DenTi implantátumok beültetésével szerzett hosszú távú tapasztalataink alapján : 2. r., A DenTi implantátumokkal szerzett tapasztalatok az irodalmi adatok tükrében / Vajdovich István [et al.]
  Bibliogr.: p. 235-236. - Abstr. hun., eng.
  In: Fogorvosi Szemle. - ISSN 0015-5314, eISSN 2498-8170. - 2006. 99. évf. 6. sz., p. 231-236. : ill.


Közleményük első részében a szerzők a DenTi implantátumok azonnali megterhelésével szerzett, több mint 12 éves tapasztalataikról számoltak be. Az elért eredményeik bizonyították, hogy az azonnal funkcionálisan megterhelt DenTi implantátumok sikerességének gyakorisága a vizsgált időszakban elérte vagy meghaladta a 95%-t . Közleményük második részében azokat a legfontosabb tényezőket elemezik, amelyek a dentális implanátumok azonnali megterhelésekor a hosszú távú sikeresség szempontjából jelentős szerepet játszanak. A módszer alkalmazásával szerzett tapasztalataikat, eredményeiket a kompetens nemzetközi irodalomban közölt tapasztalatokkal, eredményekkel hasonlították össze. Az összehasonlításhoz a Gapski és mtsai (2003) által javasolt szempontok szolgáltak. A saját retrospektív vizsgálataikra alapozott hosszú távú tapasztalataik, valamint az általuk elérhető nemzetközi irodalmi adatokból levonható következtetések is azt bizonyítják, hogy az enosszális implantátumok azonnali megterhelésével adekvát feltételek megléte mellett hasonló hosszú távú sikeresség érhető el, mint a hagyományos technikával végzett beültetési módszerekkel. Az azonnali megterhelésre kerülő implantátumok beültetése előtt mérlegelni kell a várható sikerességet befolyásoló tényezők meglétét.