Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=82923
MOB:2007/3
Szerzők:Paulik Edit; Belec Borbála; Molnár Regina; Müller Anna; Belicza Éva; Kullmann Lajos; Nagymajtényi László; World Health Organization (Geneve) (CHE)
Tárgyszavak:KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK; ÉLETMINŐSÉG; WHO (EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET)
Folyóirat:Orvosi Hetilap - 2007. 148. évf. 4. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/650/650-overview.xml ]


  Az Egészségügyi Világszervezet rövidített életminőség kérdőívének hazai alkalmazhatóságáról / Paulik Edit [et al.]
  Bibliogr.: p. 160. - Abstr. hun., eng.
  In: Orvosi Hetilap. - ISSN 0030-6002, eISSN 1788-6120. - 2007. 148. évf. 4. sz., p. 155-160. : ill.


Bevezetés: Az életminőség, mint szubjektív megítélésen alapuló közérzeti-paraméter alkalmas egy népesség, illetve különböző betegcsoportok egészségi állapotának jellemzésére, valamint egyes terápiás vagy prevenciós beavatkozások hatásának megítélésére. Célkitűzés: Az életminőség mérésére alkalmas többféle módszer közül az Egészségügyi Világszervezet által kifejlesztett kérdőív rövidített változata hazai alkalmazhatóságának és megbízhatóságának vizsgálata. Módszerek: Kérdőíves adatgyűjtésen alapuló keresztmetszeti vizsgálat történt Csongrád megyében az 1000, illetve 2000 fő alatti népességszámú községekben, valamint kontroll településként egy kisvárosban, összesen 814 fő körében. Az életminőség kérdőív megbízhatósága és érvényessége az egyes tárgykörökön belüli Cronbach-féle alfa, ANOVA és Kruskal-Wallis-próba, valamint a Spearman rho korrelációs együttható alapján került értékelésre. Eredmények: Az életminőség négy dimenziójának/tárgykörének - fizika, pszichológia, társas kapcsolatok, környezet - átlagértékei gyakorlatilag nem különböztek egymástól. Az egyes tárgykörökre, illetve az összes kérdésre vonatkozó belső konzisztencia-vizsgálat Cronbach-féle alfa-értékei minden esetben meghaladták a minimálisan elvárható 0,7-es értéket. Az életminőség egyes tárgyköreire számított átlagok az életkor előrehaladtával csökkentek. Az egészségesek valamennyi tárgykört szignifikánsan jobbnak ítélték, mint a betegek. A korrelációs vizsgálatok szerint az életminőség valamennyi dimenziója szoros pozitív összefüggést mutatott az általános életminőséggel, az egészséggel való elégedettséggel, és az egészség önértékelésével, valamint más, a szociális vagy az egészségügyi helyzetet érintő kérdésekre adott válaszokkal. Következtetés: A kérdőív hazai viszonyokra adaptált változata alkalmasnak bizonyult a különböző demográfiai, szociális helyzetű és egészségi állapotú egyének életminőségének megítélésére, a betegek és egészségesek elkülönítésére. A kérdőív egyszerűen, gyorsan kitölthető, könnyen értékelhető, és lehetővé teszi a magyar népesség körében az életminőség mérését, valamint annak nemzetközi adatokkal való összevetését.