Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=82720
MOB:2007/3
Szerzők:Raschka, Christoph; Dittmar, Manuela
Tárgyszavak:IVÁS; TESTÖSSZETÉTEL
Folyóirat:Sportorvosi Szemle - 2006. 47. évf. 4. sz.
[https://www.sportorvostarsasag.hu/folyoirat.aspx?web_id=&tmi=0&f=1&an=1510#j ]


  Relationship between dietary intake, water ingestion and estimation of body water, fat mass and lean body mass = A táplálékbevitel, a vízfogyasztás és a testösszetétel (testvíz, zsírtömeg, zsírmentes testtömeg) közötti összefüggés / Christoph Raschka, Manuela Dittmar
  Bibliogr.: p. 202-203. - Abstr. hun., eng.
  In: Sportorvosi Szemle. - ISSN 0209-682X. - 2006. 47. évf. 4. sz., p. 193-203. : ill.


A vizsgálat célja: A vizsgálat célja a táplálékbevitel, a vízfogyasztás és a testösszetétel viszonyának elemzése. Vizsgált személyek és módszer: 19 egészséges önkéntesnél (14 férfi és 5 nő), - 26,5 ± 5,0 év átlagéletkor -, vizsgálták a testösszetételt (teljes testvíz TBW, extra- és intracelluláris folyadék ECW, ICW, zsírmentes testtömeg LBM, extracelluláris tömeg ECM, és test sejttömeg BCM) bioimpedancia módszerrel három alkalommal egy napon át. 12 órás vizeletgyűjtés és az adott napon a táplálékfelvétel rögzítése egészítette ki a vizsgálatot. Eredmények: Reggeltől az egyes testfolyadékokkal összefüggő komponensek (TBW, ECW és ICW), valamint a zsírmentes testtömeggel összefüggő komponensek (LBM, ECM és BCM) növekvő értékeket mutattak délig, majd estére csökkentek az értékek. A zsírtömeg esetén ennek fordítottja volt megfigyelhető (p<0,001). Szoros, pozitív korrelációt találtak a vízfogyasztás és a testfolyadék komponensek (TBW, ECW és ICW) között mindkét nemnél, míg az LBM és BCM esetén az összefüggés csak férfiaknál volt szignifikáns. Szignifikáns pozitív korreláció volt kimutatható nőknél az ECM és a fehérje-, valamint az energiabevitel között (mindkét esetben az r=0,93, p<0,05). Következtetés: Az eredmények alátámasztják a vízforgalom jelentőségét a bioimpedancia analízis során, melyet bizonyít a nagyszámú pozitív korreláció a vízfogyasztás és a testfolyadék komponensek között. Az ECM és a fehérjebevitel közötti pozitív kapcsolat további bizonyítékot jelent.