Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=82652
MOB:2007/3
Szerzők:Tibold Antal; Bogner Barna; Dombi Zsuzsanna; Prantner Ida; Kvarda Attila; Molnár Kornélia; Bujdosó László; Kiss István
Tárgyszavak:SILICOSIS; TÜDŐ DAGANATAI
Folyóirat:Egészségtudomány - 2006. 50. évf. 1. sz.
[https://egeszsegtudomany.higienikus.hu/]


  A szilikózis és p53 allél-polimorfizmus kölcsönhatásának vizsgálata tüdőrákokban / Tibold Antal [et al.]
  Bibliogr.: p. 37-38. - Abstr. hun., eng.
  In: Egészségtudomány. - ISSN 0013-2268. - 2006. 50. évf. 1. sz., p. 32-38. : ill.


A p53 tumor-szupresszor gén mutációi közismerten számos malignus betegség kialakulásában játszanak lényeges szerepet. Jóval kevésbé ismert és tanulmányozott a p53 allét-polimorfizmusának daganatokkal való kapcsolata. Jelen vizsgálatunk célja annak feltárása volt, hogy a szilikózis és valamely p53 alfélvariánsnak együttes jelenléte növeli-e a tüdőrák kialakulásának kockázatát. Szilikózissal és tüdőrákkal is exponáltak szövetmintáiból izolált DNS p53 Arg és Pro allélek előfordulási mintázatát szilikózisban nem szenvedő tüdőrákos mintákban tapasztaltakkal hasonlítottuk össze. A vizsgált elváltozás egy G-C báziscsere a p53 gén 72-es kodonján, ami Arg/Pro polimorfizmusként manifesztálódik. Jelen nézet szerint malignitások szempontjából a Pro allél tekinthető high risk allélnek. A kontroll csoportot 20 olyan minta képezte, amelyek tüdőrákban igen, viszont szilikózisban nem szenvedő betegekből kerültek eltávolításra. A szövetblokkokat xilollal deparaffináltuk, majd proteináz K emésztésnek vetettük alá. Ezután PCR-t végeztünk. A keletkezett termékeket 1%-os agaróz gélen futtattuk meg. Eredményeink szerint, a szilikózissal is terhelt mintákban szignifikánsan nagyobb arányban fordul elő a Pro allél. Mindez arra enged következtetni, hogy Pro allél jelenléte esetén szilikózis társulása a tüdőneoplazmák kialakulásának kockázatát növeli.