Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=82390
MOB:2007/3
Szerzők:Kiss Tóth Emőke; Peja Márta
Tárgyszavak:GYÓGYTORNÁSZ; SZOCIALIZÁCIÓ
Folyóirat:Rehabilitáció - 2006. 16. évf. 2. sz.
[https://www.rehab.hu/folyoirat.aspx?&web_id]


  A gyógytornászhallgatók pályaidentitásának alakulása / Kiss Tóth Emőke, Peja Márta
  Bibliogr.: p. 21. - Abstr. hun., eng.
  In: Rehabilitáció. - ISSN 0866-479X. - 2006. 16. évf. 2. sz., p. 17-21. : ill.


BEVEZETÉS - A szerzők a gyógytornászhallgatók pályaszocializációs folyamatainak feltárását az értékalakulási tendenciák tükrében vizsgálják.VIZSGÁLT SZEMÉLYEK ÉS MÓDSZER - A felmérés Kelet-Magyarország egészségügyi főiskoláiban gyógytornász-, illetve kontrollként védőnőhallgatók körében a Super- és Rokeach-féle standard értékkérdőívek és egy pályaszocializációs kérdőív alkalmazásával történt. EREDMÉNYEK - A vizsgálat eredményei alapján a pályakép értéktartalma és az egyéni értékstruktúra között jelentős eltérés található: az idealizált pályakép értéktartalmához képest a segítőkészség értéke a képzés végére szignifikánsan csökkent z=2,86 -> p=0,0048; az anyagiak értéke szignifikánsan felértékelődött z=3,63 -> p=0,0004.A társas kapcsolatok, az önérvényesítés és a változatosság értékeinek preferálása megfelel a gyógytornászi munkavégzés társakkal együtt, szabadabb időbeosztással végezhető feltételeinek, ami a pályaidentifikációs folyamatok sikerességét prognosztizálhatja. KÖVETKEZTETÉS - A pályakép értéktartalma és a személyi értékrend disszonanciájának feloldására értéktisztázó csoportfoglalkozás beiktatása válhat szükségessé az egészségügyi főiskolás hallgatók curriculumába.