Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=77533
MOB:2007/2
Szerzők:Hrabák András; Bajor Tamás; Körner Anna
Tárgyszavak:DIABETES MELLITUS, INZULINDEPENDENS; ELŐREJELZÉS; LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK; NITROGÉN-MONOXID
Folyóirat:Diabetologia Hungarica - 2006. 14. évf. 2. sz.
[http://www.diabet.hu/info.aspx?sp=200]


  Alkalmas-e a nitrogén-monoxid metabolizmusának vizsgálata az 1-es tipusú diabetes mellitus előrejelzésére? / Hrabák András, Bajor Tamás, Körner Anna
  Bibliogr.: p. 169-170. - Abstr. hun., eng.
  In: Diabetologia Hungarica. - ISSN 1217-372X, eISSN 2560-0168. - 2006. 14. évf. 2. sz., p. 163-170. : ill.


Az 1-es típusú diabetes mellitus és a nitrogén-monoxid (NO) szintézise közötti kapcsolatot vizsgáltuk 1-es típusú diabetesben szenvedő gyerekek vizeletéből és véréből nyert mintákon. Munkánk célja az volt, hogy jellemezzük a hyperglykaemiás állapot hatását a vizeletben előforduló NO-végtermékek koncentrációjára, valamint a fehérvérsejtekben található indukálható NO-szintáz enzim (NOS) aktivitására és expressziójára. Választ kerestünk arra a kérdésre is, hogy ezeknek a paramétereknek a meghatározása alkalmas-e a diabetes mellitus előrejelzésére a tünetek megjelenése előtt. A diabetesben szenvedő gyermekek vizeletében az NO-végtermékek (nitrit+nitrát) koncentrációját emelkedettnek találtuk a nem cukorbeteg kontrollpopulációhoz képest. A NOS II mennyisége azonban a fehérvérsejtekben csak a beteg gyermekek egy részénél (kb. 20-25%) emelkedett meg, a többségnél nem érte el a biztos kimutathatóság szintjét. Csak a NOS II-pozitív fehérvérsejtekben található NOS-aktivitás és -expresszió között tudtunk korrelációt kimutatni. Nem találtunk korrelációt a vér glikált hemoglobin tartalma, valamint a vizelet NO-végtermék-koncentrációja és a fehérvérsejtek NOS II expressziója között sem. Ezek az eredmények jelentősen különböznek a kísérletes diabeteszes állatmodellen tapasztalt korábbi megfigyeléseinktől, ahol a fehérvérsejtekben kimutatható a NOS II indukciója és a vizelet nitrit+nitrát tartalmának növekedése. Eredményeink arra mutatnak, hogy a vizelet NO-végtermékkoncentrációjának, illetve a fehérvérsejtek NOS II mennyiségének vizsgálata nem megfelelő előrejelzési módszer a diabetes mellitus korai kimutatására. Mindezt elsősorban a kísérletes diabetes és a gyulladásos autoimmun folyamatok nyomán spontán kialakuló humán diabetes közötti alapvető különbség magyarázhatja.