Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=89448
MOB:2006/4
Szerzők:Lakatos Zsuzsanna; Sántha Gergő; Fent János; Fűrész József
Tárgyszavak:KATONAI ORVOSTAN; MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA; ORVOSI ESZKÖZÖK ÉS KÉSZÜLÉKEK
Folyóirat:Honvédorvos - 2006. 58. évf. 3-4. sz.
[https://www.honvedkorhaz.hu]


  Biomolekulák kölcsönhatásainak vizsgálata SPR bioszenzorok alkalmazásával / Lakatos Zsuzsanna [et al.]
  Bibliogr.: p. 230. - Abstr. hun., eng.
  In: Honvédorvos. - ISSN 0133-879X. - 2006. 58. évf. 3-4. sz., p. 222-231. : ill.


A biológiai fegyverek okozta fenyegetettség miatt szükséges olyan metodikák fejlesztése, amelyek alkalmasak a hagyományos technikák érzékenységét lényegesen felülmúló módon vegyi vagy biológiai ágensek extrém alacsony koncentrációkban történő gyors kimutatására. A felületi plazmonrezonancia (SPR: Surface Plasmon Resonance), olyan módszer, amellyel molekuláris rétegek törésmutatóját, illetve annak igen kismértékű változását lehet meghatározni. Amennyiben az antigén-antitest reakció egy antitesttel borított SPR szenzor felületén játszódik le, az antigén kötődését törésmutató változás kíséri. Ennek detektálásával lehetővé válik a reakció paraméterek valós idejű vizsgálata, meghatározható az antigén koncentációja, kötődésének kinetikája és termodinamikai paraméterei. Az ELISA technikával szemben az SPR módszer további előnye, hogy csak egyfajta ellenanyagra van szükség, amit nem szükséges semmilyen módon sem módosítani/jelölni. Szokványos termosztálással az SPR szenzor felületére adszorbeáltatott ellenanyag segítségével 1 ng/mm2 szalmonella flagellin fehérje kötődését tudtuk kimutatni. Mivel a víz törésmutatója erős hőmérsékletfüggést mutat, a rendszer érzékenyítéséhez szükségessé vált a szenzor hőmérsékletét +- 0,1 °C pontossággal mérni és szabályozni. Ennek érdekében megterveztünk és kialakítottunk egy, a szenzorhoz csatlakozó, Peltier-elemmel működő hőmérsékletszabályozó blokkot. A rendszer működését salmonella flagellaris protein kimutatásával teszteljük.