Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=123803
MOB:2017/1
Szerzők:Tóth-Molnár Edit; Vizvári Eszter; Skribek Ákos; Vörös András; Sziklai Pál
Tárgyszavak:CONJUNCTIVA BETEGSÉGEI; NAEVUS; OPTIKAI KOHERENCIA TOMOGRÁFIA; ULTRAHANG-DIAGNÓZIS; MIKROSZKÓPIA
Folyóirat:Szemészet - 2016. 153. évf. 4. sz.
[http://www.informed.hu/szakmai_oldalak/folyoiratok_abstraktjai]


  Az anterior szegment optikai koherencia tomográfia és az ultrahang biomikroszkópia szerepe a conjunctiva naevusok diagnosztikájában / Tóth-Molnár Edit [et al.]
  Bibliogr.: p. 159. - Abstr. hun., eng.
  In: Szemészet. - ISSN 0039-8101. - 2016. 153. évf. 4. sz., p. 153-159. : ill.


Célkitűzés: A conjunctiva naevusok a leggyakrabban előforduló melanocitás kötőhártya elváltozások. A klinikai megjelenési formájuk rendkívül változatos, ami gyakran okoz diagnosztikai, differenciáldiagnosztikai nehézségeket. Jelen vizsgálatunk célkitűzései a következők voltak: 1. a conjunctiva naevusok morfológiai karakterisztikájának felmérése; 2. a naevusok anterior szegment optikai koherencia tomográfiás (AS-OCT) jellegzetességeinek összegzése; 3. az AS-OCT és az ultrahang biomikroszkópia (UBM) diagnosztikai szerepének összehasonlítása; 4. a sebészileg eltávolított naevusok esetében a szövettani eredmény és az AS-OCT lelet jellegzetességeinek összevetése. Módszerek: Minden elváltozást fotodokumentáltunk. AS-OCT és (18 éves kor felett, a kooperáció függvényében) UBM vizsgálat történt. A sebészileg eltávolított naevusok szövettani feldolgozásra kerültek. Eredmények: Az általunk vizsgált 57 conjunctiva naevus 54,4%-a volt erősen pigmentált, 15,8%-uk amelanotikusnak bizonyult. AS-OCT vizsgálattal a naevusok 61,4%-ában detektáltunk intralézionális cisztákat, míg a réslámpás és az UBM vizsgálat kevéssé szenzitívnek mutatkozott (40,3% vs. 28,5%). UBM-mel minden vizsgált naevus hátsó felszíne vizualizálható volt, míg az AS-OCT a naevusok 89,4%-a esetében tette láthatóvá a hátsó felszínt. A szövettanilag subepithelialis típusúnak bizonyult naevusok esetében az epithelréteg AS-OCT vizsgálattal mérhető volt, míg compound és junkcionális naevusok esetében különálló epithelréteg nem volt megkülönböztethető. Következtetések: A naevusok belső szerkezetének vizsgálatában az AS-OCT az UBM-nél szenzitívebbnek mutatkozott. Erősen pigmentált, előemelkedő naevusok esetében azonban az UBM bizonyult alkalmasabb modalitásnak a léziók hátsó felszínének vizualizálhatósága miatt. A naevusok szövettani típusa és a léziót borító epithelréteg vastagsága korrelációt mutatott.