Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=97972
MOB:2011/3
Szerzők:Kosina-Hagyó Krisztina; Veres Amarilla; Fodor Eszter; Csákány Béla; Németh János
Tárgyszavak:KÖNNYEK; SZEM BETEGSÉGEI; OPTIKAI KOHERENCIA TOMOGRÁFIA
Folyóirat:Szemészet - 2011. 148. évf. 1. sz.
[http://www.informed.hu/szakmai_oldalak/folyoiratok_abstraktjai]


  Az alsó könnymeniszkusz-magasság mérésének pontossága / Kosina-Hagyó Krisztina [et al.]
  Bibliogr.: p. 8-9. - Abstr. hun., eng.
  In: Szemészet. - ISSN 0039-8101. - 2011. 148. évf. 1. sz., p. 3-9. : ill.


Célkitűzés: A Tearscope Plus készülékkel végzett könnymeniszkusz-magasság mérés megbízhatóságának értékelése. Az új módszerrel, valamint az optikai koherencia tomográfiával (OCT) mért értékek viszonyának vizsgálata. Módszerek: 37 résztvevő könnymeniszkuszáról öt különböző pislogást követően Tearscope Plus segítségével felvételeket készítettünk, melyeket három vizsgáló értékelt. A méréstechnikai szabályokat pontosító megbeszélést követően az elemzést megismételtük. 14 résztvevő esetében a Tearscope Plus, illetve az RTVue OCT készülék segítségével mért könnymeniszkusz-magassági értékeket hasonlítottuk össze. Eredmények: A vizsgálók által mért adatok korreláltak egymással (r=0,884-0,970, p<0,001), a vizsgálók között mindkét alkalommal szignifikáns különbséget találtunk (p <0,001). A megbeszélést követően a vizsgálók közötti variációs koefficiens (COV) szignifikáns mértékben csökkent (6,84+-3,24% vs. 11,14+-4,16%; p=0,000), ezáltal a természetes pislogások közötti különbségből származó variációs koefficiens értéke alá süllyedt. A Tearscope Plus és az OCT módszer között szignifikáns korrelációt (r=0,692, p =0,006) találtunk, a két eljárás közötti torzítás mértéke 0,11 mm, az OCT készülék javára. Következtetések: A Tearscope Plus készülék megfelelő méréstechnikai szabályok mellett alkalmas a meniszkuszmagasság nem invazív mérésére. A Tearscope és az OCT készülék közötti torzítást figyelembe kell venni a két módszerrel mért eredmények összehasonlításakor.