Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=78910
MOB:2008/2
Szerzők:Antalfi Viktória; Szentmáry Nóra; Csákány Béla; Hossó Adrienn; Padányi Ágnes; Rajczy Katalin; Süveges Ildikó
Tárgyszavak:CORONARIABETEGSÉG; TRANSPLANTATIO; KERATOPLASTICA
Folyóirat:Szemészet - 2007. 144. évf. 3. sz.
[http://szemorvostarsasag.hu/]


  HLA-A-, HLA-B-, HLA-DR-egyezés és a transzplantátum-rejekció közti összefüggés retrospektív vizsgálata perforáló keratoplasztikát követően / Antalfi Viktória [et al.]
  Bibliogr.: p. 108-109. - Abstr. hun., eng.
  In: Szemészet. - ISSN 0039-8101. - 2007. 144. évf. 3. sz., p. 103-109. : ill.


Célkitűzés: A HLA-A-, -B-, -DR-kompatibilitás szerepének vizsgálata a transzplantátum-rejekció kialakulásában normális és magas kockázatú keratoplasztikák eseteiben. Módszer: Retrospektív vizsgálatunkban 45 (átlagéletkor a PKP időpontjában 56,9+-14,9 év), multiorgan donorból származó cornea felhasználásával végzett perforáló keratoplasztika adatait dolgoztuk fel, 20 PKP-t (44,4%) a normál rizikójú, míg 25 esetet (55,5%) korábbi graftelégtelenség vagy több mint két kvadránsban erezett cornea miatt magas rizikójú PKP-k csoportjába soroltunk. A donor és recipiens HLA-tipizálása az Országos Gyógyintézeti Központban történt. Eredmények: A 20 normál rizikójú PKP után 7 esetben (35%) (2 eset: 3-4 mismatch, 5 eset: 5-6 mismatch) kezdődött rejekciós reakció, mely 2 esetben (10%) volt irreverzíbilis. A 25 magas rizikójú PKP után 12 esetben (48%) (1 eset: 2 mismatch, 5 eset: 3-4 mismatch, 6 eset: 5-6 mismatch) indult rejekciós reakció, mely 9 esetben (36%) volt irreverzíbilis. Rejekciós reakció a 15,8+-5,3 hónap követési idő alatt átlagosan 9,1+-4,2 hónap múlva jelentkezett. Következtetés: Normál és magas rizikójú keratoplasztikák után a rejekciós reakciók alacsonyabb száma volt megfigyelhető magasabb fokú HLA-A-, -B- és -DR-egyezés esetén, azonban a vizsgált esetek heterogenitása és a nagyfokú egyezést mutató esetek alacsony száma miatt ezt statisztikailag bizonyítani nem tudtuk.