Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=77527
MOB:2007/2
Szerzők:Papp Júlia; Juhász Levente; Sohajda Zoltán
Tárgyszavak:INTRAOCULARIS NYOMÁS; TONOMETRIA
Folyóirat:Szemészet - 2006. 143. évf. 2. sz.
[http://www.informed.hu/szakmai_oldalak/folyoiratok_abstraktjai]


  Air push tonométerrel nyert tapasztalataink: a non-kontakt tonométer mérési pontosságának vizsgálata / Papp Júlia, Juhász Levente, Sohajda Zoltán
  Bibliogr.: p. 113. - Abstr. hun., eng.
  In: Szemészet. - ISSN 0039-8101. - 2006. 143. évf. 2. sz., p. 109-113. : ill.


Célkitűzés: A non-kontakt elven működő Topcon CT80 air push tonométerrel mért (TapplA) és Goldmann applanációs tonométerrel meghatározott (T appl G) szemnyomásértékek összehasonlító vizsgálata. Beteg és módszer: 73 egyén (átlagéletkor: 55,12+-14,57 [SD] év) 146 szemén végeztük el az intraocularis tenzió mérését a T appl A és a T appl G módszerrel glaucomás és egészséges betegcsoportokban. Az alábbi paramétereket vizsgáltuk: szemnyomás értéke, életkor, látásélesség, a beteg által preferált vizsgálati módszer, a kooperáció. A mért értékeket az átlaggal és standard deviációval jellemeztük, és egymintás t-próbával, valamint egymintás Kolmogorov- Smirnov-teszt segítségével hasonlítottuk össze (szignifikanciaszint minden esetben p<0,05 volt). Eredmények: A szemnyomás átlagosan 17,28+-3,6 (SD) Hgmm T appl A és 17,08+-3,58 (SD) Hgmm T appl G volt. A különböző mérési tartományokat összehasonlítva a betegeknél mért T appl A és T appl G szignifikáns eltérést nem mutatott 14,0-20,0 Hgmm között. 14,0 Hgmm alatt a T appl A értékei szignifikánsan alacsonyabbak, 20,0 Hgmm fölött szignifikánsan magasabbak voltak a T appl G-hez viszonyítva. A különböző korú és látásélességű betegcsoportokat összehasonlítva a mért T appl A és T appl G értékek között szignifikáns különbséget nem találtunk. Glaucomás betegcsoportokban a mérések között szignifikáns különbség volt, míg a nem glaucomás csoportokban nem. A betegek által preferált vizsgálóeljárás a mérések pontosságát nem befolyásolta szignifikánsan. Következtetések: Vizsgálataink szerint, a non-kontakt tonométer jól kooperáló betegek esetén szűrővizsgálat elvégzésére alkalmas.