Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=77322
MOB:2007/2
Szerzők:Nógrádi Antal; Smausz Kolumbán Tamás
Tárgyszavak:ABSZORPCIO; SZEMLENCSE
Folyóirat:Szemészet - 2006. 143. évf. 1. sz.
[http://szemorvostarsasag.hu/]


  A humán szemlencse UV-abszorbanciájának változása a kor függvényében / Nógrádi Antal, Smausz Kolumbán Tamás, Hopp Béla
  Bibliogr.: p. 29. - Abstr. hun., eng.
  In: Szemészet. - ISSN 0039-8101. - 2006. 143. évf. 1. sz., p. 27-29. : ill.


Célkitűzés: A tanulmány célja a humán szemlencse UV-elnyelő képességének vizsgálata, különös tekintettel a lencse különböző rétegeinek UV-abszorbanciájára és az abszorbancia korfüggő változásaira. Módszerek: Különböző korú humán cadaver szemlencsékből 60 žm vastag metszeteket készítettünk, és mindegyik metszet UV-abszorbanciáját megmértük egy pásztázó spektrofotométerrel. Az elülső és a hátsó lencsetok, valamint tenyésztett lencseepithelium abszorbanciáját is meghatároztuk. Eredmények: A vizsgált lencsékben az UV-B- és UV-C-tartományban az abszorpció növekedett a lencse hátsó felszíne felé. Az abszorpció növekedése független volt a lencse szerkezetétől. Idősebb lencsék több UV-sugárzást nyeltek el, mint a fiatalabb lencsék. Az elülső és a hátsó lencsetok, valamint a lencsetok hámja jelentős UV-abszorpciós együtthatóval rendelkezett az UV-C-tartományban. Következtetések: Eredményeink szerint a humán szemlencse jelentős UV-abszorciós hatással rendelkezik. Ez a hatás a korral nő, feltehetőleg a lencsében felhalmozódó kromofór molekulák miatt.