Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=81662
MOB:2006/3
Szerzők:Tóth Márta; Molnár Ágnes; Vargha Péter; Holló Gábor
Tárgyszavak:GLAUCOMA; IDEGROSTOK
Folyóirat:Szemészet - 2005. 142. évf. 3. sz.
[http://szemorvostarsasag.hu/]


  Az idegrostréteg-veszteség és a funkciókárosodás összefüggésének vizsgálata glaucomában / Tóth Márta [et al.]
  Bibliogr.: p. 178. - Abstr. hun., eng.
  In: Szemészet. - ISSN 0039-8101. - 2005. 142. évf. 3. sz., p. 173-178. : ill.


Célkitűzés: Megvizsgálni, hogy a glaucomás struktúrakárosodás és funkcióromlás összefüggésének tanulmányozására előnyösebb-e nem redundáns ganglionsejt-rendszerek vizsgálata, mint a nem szelektív automata küszöbperimetria. Betegek és módszer: 22 glaucomás és 16 kontrollszemélyt vizsgáltunk meg scanning lézerpolarimetria, automata Octopus küszöbperimetria és frekvenciakettőzött perimetria (Matrix-FDT) módszerekkel. A számításokhoz a látótérvizsgálatok globális paramétereit (átlagos érzékenység [MS] és átlagos érzékenységcsökkenés [MD]), valamint a polarimetriás paraméterek közül a glaucomás károsodás valószínűségét kifejező NFI-értéket használtuk fel. Eredmények: Valamennyi vizsgált személyt tekintve a kétféle MS- és MD-értékek szignifikáns korrelációt mutattak (p<0,001). NFI <30 esetén (ép idegrostréteg) az NFI nem korrelált az MS- és MD-értékkel. NFI >40 esetén (glaucomás idegrost-károsodás) csak az FDT paraméterei korreláltak az NFI értékével (p = 0,026). Mindkét funkcionális teszt jól elkülönítette a glaucomás és az egészséges csoportot. Következtetések: Mind az Octopus küszöbperimetria, mind az FDT elkülönítette a glaucomás és az egészséges csoportot, de a szelektív FDT teszt a klasszikus küszöbperimetriánál alkalmasabbnak bizonyult a ganglionsejt-veszteség-funkciókárosodás összefüggésének vizsgálatára.